Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen het e-magazine Opportuun in het laatste kwartaal van 2020 op toegankelijkheid. Zij toetsen zowel de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Als de toets is afgerond plaatsen wij de resultaten in een toegankelijkheidsverklaring op deze pagina. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Toegankelijkheidsverklaring Opportuun 10-02-2021

Alle toegankelijkheidsverklaringen van het OM 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via opportuun@om.nl.

Naar de Opportuun