De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Als opsporingsdienst richt zij zich vooral op misdrijven die de rechtsstatelijkheid en daarmee het aanzien van en het vertrouwen in de overheid kunnen ondermijnen. De Rijksrecherche valt als opsporingsdienst onder het gezag en beheer van het College van procureurs-generaal. De Rijksrecherche is daardoor de onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt.

Een onderzoek door de Rijksrecherche wordt ingesteld naar feiten of gedragingen die de integriteit van de overheid ernstig kunnen aantasten, bijvoorbeeld als er misdrijven worden begaan door ambtsdragers en andere functionarissen van de (semi-)overheid. In grote lijnen betreft het opsporingsonderzoeken naar corruptie, valsheid in geschrift, fraude of schending van de geheimhoudingsplicht. 

Ook als er slachtoffers vallen na geweldtoepassing door de overheid, doet de Rijksrecherche onderzoek. Het gaat dan onder andere om onderzoek naar vuurwapengebruik of andersoortig geweld met lichamelijk letsel tot gevolg door onder andere de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de bijzondere opsporingsdiensten en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De Rijksrecherche doet ook onderzoek als er mensen overlijden terwijl ze zijn ingesloten door de politie of de KMar.

Opvallend is de stijging van het aantal lek- en corruptiezaken ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de ernst en complexiteit ervan namen toe.

De Rijksrecherche verrichtte in 2017 105 oriënterende, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast stelde de Rijksrecherche in 2017 een aantal bestuurlijke rapportages op. Naast het uitvoeren van zelfstandige onderzoeken, werkt de Rijksrecherche samen met partners als de politie, de KMar en de bijzondere opsporingsdiensten.

Opvallend is de stijging van het aantal lek- en corruptiezaken ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de ernst en complexiteit ervan namen toe. Het betrof zowel onderzoeken op uitvoerend als niet-uitvoerend niveau. Daarbij was de Rijksrecherche extra alert op ongewenste contacten tussen politiemensen en de georganiseerde criminaliteit. 

De Rijksrecherche heeft in 2017 twee grootschalige onderzoeken afgerond naar politiefunctionarissen, waarbij meerjarige gevangenisstraffen zijn opgelegd. 

Het aantal schietincidenten is afgelopen jaar gedaald. Ook het aantal onderzoeken door het Team Spoedeisende Inzet (TSI) van de Rijksrecherche, daalde ten opzichte van 2016. Het TSI wordt ingezet als de politie als partij is betrokken bij geweldsincidenten. In 2017 werd dit team bij 37 gevallen ingezet. Daarbij ging het 23 keer om schietincidenten, waarbij gewonden en drie dodelijke slachtoffers te betreuren vielen.

In 2017 heeft de Rijksrecherche circa 570.000 euro afgepakt. Het betrof hier ook onderzoeken die al in een eerder jaar waren gestart. 

Onderzoeken Rijksrecherche in 2017

Disciplinaire/tuchtrechtelijke onderzoeken 1
Drugsgerelateerde delicten 1
Zedendelicten 2
Overige misdrijven 7
Celdoden 3
Schietincidenten 23
Overige confrontaties met politie (ongeval, achtervolging, aanhouding) 11
Ambtelijke corruptie 22
Schending geheimhoudingsplicht 23
Ambtsmisdrijven overig 12
Totaal 105