Tekst Martine Pilaar en Marloes van Kessel, parket CVOM
Foto Collectie RHCe, fotograaf Noud Swinkels, Foto Enface

Op de foto: 14 maart 1966. De werking van de eerste flitspaal in Eindhoven wordt getest door burgemeester Herman Witte (in auto).

De één wil het liefst overal flitspalen om hardrijders tegen te gaan, de ander noemt ze een ‘melkkoe’. De flitspaal maakt soms veel los. Maar wat vaststaat: een flitspaal heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.

Het OM beheert bijna 650 flitspalen in Nederland. Deze worden niet zomaar ergens geplaatst, maar op verzoek van de wegbeheerder samen met de politie. In de aanvraag geven zij aan waarom een flitspaal nodig is. Bijvoorbeeld omdat te hoge snelheden op een weg leiden tot relatief veel ongevallen. Of omdat er regelmatig door rood wordt gereden.

Parket CVOM toetst aanvragen aan het Beleidskader Flitspalen en kijkt of een flitspaal de enige optie is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt gekeken naar zowel het ongevallenbeeld en het overtredingsgedrag als naar de risico’s op ongevallen. Het parket heeft daarbij aandacht voor de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en bromfietsers. Als er andere mogelijkheden zijn, zoals de weg anders inrichten of betere communicatie over de snelheid, dan adviseert het parket om dat eerst te doen. Want al deze maatregelen kunnen helpen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het OM werkt samen met wegbeheerders, politie en organisaties als Veilig Verkeer Nederland aan deze doelstelling.

Flitspalen flitsen al lang niet meer echt

Soms is een flitspaal de enige optie om te hard rijden of door rood rijden tegen te gaan. Ze staan voor langere tijd op een locatie, maar parket CVOM evalueert die locaties eens in de paar jaar. Dan kan een flitspaal op een onveiligere locatie worden geplaatst.

Flitspalen flitsen al lang niet meer echt, zoals vroeger met een echt fotorolletje. In de palen zit al circa tien jaar een digitale camera, die de foto meteen doorstuurt naar het CJIB. Binnen twee weken ligt dan een boete op de mat. Het doel daarvan is dat bestuurders zich er bewust van worden dat ze te hard hebben gereden en hun gedrag aanpassen. Parket CVOM maakt altijd vooraf bekend dat een flitspaal aangezet wordt.

Dat er dan misschien minder boetes verstuurd worden? Dat is pas echte winst.