Kort nieuws

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nummer 2

KortOM

Verkeersboetes aangepast

Het kabinet wil ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen zwaarder bestraffen en relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lichter. Daarom wordt per 1 maart 2022 bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd naar 350 euro; voor deze datum bedroeg deze boete 250 euro. Tegelijkertijd gaan bijvoorbeeld de verkeersboetes omlaag voor te hard rijden op de snelweg bij de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid. Deze snelheidsboetes worden verlaagd met 15%.

Op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven, waarin onder andere experts van de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zitten, is vorig jaar besloten een aantal zwaardere verkeersovertredingen hoger te beboeten. De extra boeteontvangsten hieruit worden ingezet om de boetes voor lichtere verkeersovertredingen te kunnen verlagen. De commissie verwacht dat de verkeersveiligheid wordt versterkt door het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie mogelijk worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten

Schietincidenten door politiefunctionarissen in 2021

De Rijksrecherche heeft in 2021 onderzoek gedaan naar 21 schietincidenten. In deze gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. Bij deze schietincidenten vielen 2 dodelijke slachtoffers en raakten 25 mensen gewond.

In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest. Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel ondermijning

Nieuwe manieren om ondermijnende criminaliteit te bestrijden, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel versterking aanpak ondermijnende criminaliteit, moeten niet ten koste gaan van rechtsbescherming. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een op 17 februari gepubliceerd wetgevingsadvies.

Zo staat in het wetsvoorstel onder meer dat goederen waarvan vermoed wordt dat ze een criminele oorsprong hebben, voortaan via een nieuwe civiele procedure in beslag genomen en vervolgens geconfisqueerd kunnen worden. De Raad vindt dat onwenselijk omdat deze civiele procedure dan ingezet kan worden om strafrechtelijke waarborgen te omzeilen. Ook kan dit ertoe leiden dat de onderliggende criminaliteit niet wordt aangepakt.

Rechtspraak verbetert verzoeken via ‘Mijn Strafdossier’

De pilot ‘Digitaal verzoeken indienen via Mijn Strafdossier’ bij enkele gerechten heeft een goede start gehad. De behoefte aan digitaal indienen blijkt zo groot, dat advocaten de formulieren ook voor andere verzoeken en soorten zaken gebruiken. Door deze gebruikerservaringen zijn veel mogelijke verbeteringen aan het licht gekomen. Die gaat de Rechtspraak de komende tijd aanpakken. Daarom kunnen de formulieren vanaf 17 februari voorlopig niet worden gebruikt. Advocaten dienen verzoeken weer via de gebruikelijke weg in bij gerechten en parketten.

Sinds de start hebben advocaten 290 (stel)verzoeken ingediend bij de arrondissementsparketten en rechtbanken Rotterdam en Den Haag en het gerechtshof Den Haag. Gebleken is dat sommige onderdelen in het formulier niet zo duidelijk zijn als vooraf verwacht. Advocaten dienen daardoor ook verzoeken in die niet via het systeem verwerkt kunnen worden. Dat zorgt voor veel extra werk voor zowel advocaten als de gerechten en de parketten.