Tekst Mariëtte Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal
Foto Josje Deekens Fotografie

Bij het Ressortsparket staan wekelijks toonaangevende zaken in alle soorten en maten op de rol. Het is onze kerntaak om deze zaken kwalitatief goed en tijdig af te doen. Daarbij zorgen alle RP-medewerkers ervoor dat iedere zaak, groot of klein, de verdiende aandacht krijgt. Maatwerk is daarbij van groot belang. In hoger beroep houden we de strafzaken voor een tweede keer tegen het licht tijdens de laatste feitelijke behandeling. Wij voegen dus waarde toe, dat is ons streven, in elke zaak telkens weer. Waarde op de juridische inhoud, waarde in straftoemeting, waarde naar de samenleving en ook komt het voor dat wij waarde toevoegen door aanvullend opsporingsonderzoek te doen. Dat laatste altijd in afstemming met onze collega’s in de eerste lijn. Disputen over bewijswaardering of de koers op zitting worden niet uit de weg gegaan. Met elkaar reflecteren op dit soort vraagstukken zit in ons DNA.

‘In de meest complexe zaken sluit het RP al aan bij het begin van het opsporingsonderzoek’

In de meest complexe zaken sluit het RP al aan tijdens het opsporingsonderzoek. Advocaten-generaal (AG’s) worden meegenomen als er cruciale beslissingen worden genomen in het opsporingsonderzoek, nemen deel aan reflecties of adviseren bij het fijnslijpen van de tenlastelegging. In andere zaken trekken de zaaksofficier van justitie en advocaat-generaal samen op vanaf het moment dat appel is ingesteld en er nog mogelijkheden zijn voor aanvullend opsporingsonderzoek. Tot slot kan het ook heel waardevol zijn om als zaaksofficier en AG samen op zitting te staan. In dat geval gaat er geen kennis van de zaak verloren en kunnen een AG en parket-secretaris de zaak met een frisse blik bekijken. Samenwerking en warme overdracht zijn hierbij codewoorden. Het heeft echt effect, dat maakt het artikel in deze Opportuun (pp. 6-10) duidelijk.

Zeer onlangs woonde ik een presentatie bij van een grote zaak die nu nog in eerste aanleg speelt. De AG die aan dat onderzoek verbonden is gaf reeds een preview op datgene wat we in hoger beroep tegemoet kunnen zien. Zo worden we niet verrast en kunnen we anticiperen op allerlei vraagstukken en … treden we steeds op als één OM. Ik ben regelmatig oprecht trots op al die gedreven collega’s die in de zittingszalen strijden voor veiligheid en rechtvaardigheid. Collega’s die de rechtsstaat altijd hoog in het vaandel hebben, collega’s die weten dat het werk nooit af is.