Tekst Steven Beek

Deskundigen van het Openbaar Ministerie krijgen in Opportuun meer dan 280 tekens om te reageren op Twitterberichten. Esther Veldkamp is beleidsmedewerker op het Parket CVOM, het onderdeel van het OM dat is gericht op verkeer en vervoer. Zij houdt zich bezig met de plaatsing van trajectcontroles op de Nederlandse wegen.

De gedachte dat verkeersboetes worden uitgeschreven om inkomsten te genereren is al veel ouder dan trajectcontroles. Esther Veldkamp, senior beleidsmedewerker verkeershandhaving, begrijpt dat idee wel, maar benadrukt dat het absoluut niet klopt. “Trajectcontroles genereren inderdaad geldboetes, maar daarom worden ze niet neergezet. Ze dragen meer bij aan de verkeersveiligheid dan flitspalen, omdat ze op een langer stuk weg zorgen voor een gelijkmatig verkeersbeeld. Bij een flitspaal bestaat de kans dat mensen hun snelheid alleen op een kort stuk aanpassen, met het risico op remmen en accelereren.”

Plaatsen van een trajectcontrole

Dit jaar is begonnen met het installeren van trajectcontroles op N-wegen, het zogeheten onderliggende wegennet. Hierbij kwamen de aanvragen via wegbeheerder en politie bij het OM binnen. “Eerst onderzoeken we ter plaatse met de politie of eventuele onveiligheid wordt veroorzaakt door het overtreden van de maximumsnelheid,” zegt Veldkamp. “Vervolgens is het belangrijk dat de weginrichting bij de maximumsnelheid past. Gewoon een bord neerzetten is zelden voldoende.”

Veldkamp noemt als voorbeeld een provinciale weg die de wegbeheerder omwille van veiligheid van 80 naar 50 kilometer per uur terug wil brengen. “Een brede weg met twee stroken per rijrichting, met een vluchtstrook en weinig kruisingen nodigt uit tot harder rijden dan 50. OM en Politie zijn heel terughoudend om daar te handhaven. Pas als de weginrichting passend is, borden langs de weg duidelijk zijn, en andere maatregelen niet werken om de snelheid van het verkeer te verlagen, overwegen we een trajectcontrole.”

Daaraan is af te zien dat het OM niet gericht is op het ‘spekken van de kas’. “Als we maximaal boetes wilden uitschrijven zouden we juist gaan staan op plaatsen waar de weginrichting niet strookt met de maximumsnelheid,” zegt Veldkamp.

Is het OM dan helemaal niet bezig met de opbrengst van trajectcontrole? Er wordt zeker op gelet, maar op een heel andere manier dan sommigen denken. Veldkamp: “Hoe minder een trajectcontrole opbrengt, hoe meer mensen zich aan de snelheid houden. Echt waar, als er weinig boetes worden verstuurd dan is de controle effectief en zijn wij blij. Natuurlijk zullen we op den duur de controle verplaatsen naar een weg waar hij meer nodig is. Maar een lage opbrengst betekent dat de controle doet wat hij moet doen.”

Altijd borden

Trajectcontroles zonder borden bestaan niet in Nederland, vertelt Veldkamp. “Chauffeurs zien overal een groot bord met een vooraankondiging van de trajectcontrole. Zo’n bord is niet verplicht maar we plaatsen het altijd. Daarnaast wordt de maximumsnelheid altijd ruim voor de start van de handhaving met borden duidelijk aangegeven. Op die manier kan iedereen op een veilige manier zijn snelheid aanpassen.” Bij plaatsing van een nieuwe trajectcontrole worden weggebruikers bovendien weken van tevoren met een bord gewaarschuwd dat er gehandhaafd gaat worden.

Toch kan Veldkamp zich de frustratie van chauffeurs goed voorstellen. “Het overkomt mij ook wel eens dat ik er met mijn hoofd niet helemaal bij ben en te hard rijd. Maar als de controles goed zijn geplaatst begrijp je zo’n boete als chauffeur wel en pas je je gedrag aan. Het niet leuk om een bekeuring te krijgen. Maar we zien het aantal verkeersslachtoffers landelijk nog altijd stijgen, dus we moeten daar wel iets aan doen.”

Afzender en inhoud van de tweet zijn geanonimiseerd.