KortOM

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nr. 4

Korte berichten

Samenwerken tegen witwassen

Op 13 september maakten vijf grote banken bekend dat ze een gezamenlijke organisatie oprichten die alle banktransacties gaat monitoren. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan in die organisatie samenwerken in de strijd tegen witwassen van crimineel vermogen.

Leontien van der Heijden, beleidsadviseur witwassen en corruptie bij het Functioneel Parket van het OM, is positief over de ontwikkeling. “Dit past goed in het afgelopen zomer gepresenteerde ‘plan van aanpak witwassen’ van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid. Daarin staat dat er gekeken moet worden naar een betere uitwisseling van informatie bij banken.”

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink zegt in De Telegraaf dat de gezamenlijke organisatie zal zorgen voor kwalitatief betere tips voor de opsporingsdiensten. Van der Heijden is het daarmee eens. “Nu kijken banken alleen naar hun eigen transacties. Ze zien geld van A naar B gaan, maar niet van B naar C. Op basis van een enkele transactie kan een bank soms niet goed beoordelen of die transactie ongebruikelijk of verdacht is. Ik denk zeker dat een samenwerking ervoor kan zorgen dat geldstromen beter in kaart worden gebracht, patronen duidelijk worden. Je hebt meer zicht op de puzzel dan alleen je eigen stukje.”

Word officier van justitie

Maak je sterk voor een rechtvaardige samenleving

Ben jij een ervaren strafrechtjurist, en wil jij de samenleving laten merken dat verdachten worden opgespoord en straffen worden uitgevoerd? En dat er recht wordt gedaan aan de positie van slachtoffers en nabestaanden? Solliciteer dan nu naar de functie van officier van justitie in opleiding (OIO).

De startdatum van de OIO-opleiding is 1 april 2020. Reageer vóór 14 oktober 2019.

Alle vacatures van het OM

‘Zorgen om groei drugseconomie’

“Wij maken ons net als u grote zorgen over toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie in Nederland.” Dat schrijven de (regio)burgemeesters en het College van Procureurs-Generaal in een brief van 16 september 2019 aan de Tweede Kamer.

De rechtsstaat staat onder druk, verwoorden zij in de brief. In een criminele schaduwwereld, gebaseerd op drugshandel en –gebruik, gaan miljoenen, zo niet miljarden om. Onder- en bovenwereld raken vervlochten en criminele netwerken schaden onze buurten en onze jeugd.

De burgemeesters en het college vragen aandacht voor de capaciteitsproblemen bij politie OM en Rechtspraak. “Het is onverteerbaar dat opsporingsinspanningen leiden tot onnodige vertraging in de behandeling van zaken.” Met name voor het onderzoek naar verdachte financiële transacties achten zij extra capaciteit en goede regelgeving nodig. Ook willen zij dat het gemakkelijker wordt om informatie te delen binnen overheidsinstanties, en tussen overheid en semi-overheid zoals woningcorporaties.

Als we met elkaar nu niet stappen zetten om het tij te keren, zal de onderwereld nog verder in de bovenwereld infiltreren, schrijven regioburgemeester en College. “Vanuit een diepgevoelde urgentie doen wij een dringend beroep op u om samen drugscriminaliteit en ondermijning een halt te toe te roepen en tot een structureel ondermijningsfonds te komen, met als doel het herstel van onze rechtsstaat.”

Behoefte aan ‘nabijheidsrechter’

Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een toegankelijke manier rechtspreken. Dat is een van de uitkomsten van een onlangs verschenen onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Belgische en Franse vrederechter. De Rechtspraak ziet deze conclusie als steun in de rug voor vergelijkbare projecten die inmiddels in Nederland gestart zijn.

De Rechtspraak experimenteert al enige tijd met verschillende vormen van toegankelijkere rechtspraak. Zo zijn in 2018 bijvoorbeeld de Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter van start gegaan. Deze nieuwe vormen van rechtspraak geven mensen de kans op laagdrempelige wijze hun juridische problemen voor te leggen aan een rechter. Onder leiding van de rechter wordt gezocht naar een oplossing voor onderliggende problemen en waar nodig een juridische knoop doorgehakt.

De conclusie van het WODC is dat de invoering van een ‘nabijheidsrechter’ een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk effectiever maken van rechtspraak. De onderzoekers bevelen aan de invoering geleidelijk te laten verlopen, als vervolg op de lopende experimenten binnen de Nederlandse rechtspraak.

OMgeslagen

Opvallende citaten over het Openbaar Ministerie en het strafrecht.

Outlaws

"In de publieke opinie zijn outlaw-clubs synoniem met criminaliteit, hoewel dat lang niet altijd waar is. Wij zien ook outlaw-clubs waarvan de ledenpopulatie die bij ons bekend is niet crimineler is dan de doorsnee Nederlandse man. Maar aan de andere kant kun je je afvragen waarom zo'n club zich zou willen presenteren als mensen die zich niet aan de regels houden?”

Arjan Blokland, hoogleraar criminologie in Leiden

Trouw, 13 augustus 2019

Speelruimte

“Ik zeg altijd, je hebt geen enkele macht als rechter. Allemaal onzin als mensen dat beweren. Dan lees je in de krant: de rechter vindt dat en dat. Nee, de rechter vindt helemaal niks. Die heeft in de wet gelezen waaraan hij zich moet houden. Je hebt heel weinig speelruimte.”

Frank Wieland, voorzitter van de rechtbank in de zaak tegen Willem Holleeder

Telegraaf, 23 juli 2019

Begrip voor jongeren

"Veel mensen roepen wel om hardere straffen, maar ga je eens verdiepen in die kinderen! Een slechte jeugd is geen excuus, maar bij sommige jongeren vind ik het verbazingwekkend dat ze pas op hun zestiende voor het eerst met het strafrecht in aanraking komen. Als je leest wat ze allemaal hebben moeten verduren thuis: vechtscheidingen, mishandelingen, zware verwaarlozing. Vergis je niet in wat voor invloed dat allemaal kan hebben op iemand.”

Gabriëlle Hoppenbrouwers, officier van justitie

Het Financieele Dagblad, 21 september 2019