Recreatief criminelen financieren

“Als je een gestolen auto koopt, weet je dat je in overtreding bent en ik vind drugs kopen voor recreatief gebruik van dezelfde orde. Je koopt een illegaal product waarvan je weet dat er criminele organisaties achter zitten. We hebben eens een informele enquête gehouden onder studenten, studenten die straks bij de gemeente en politie werken en ondermijning moeten bestrijden. Driekwart van degenen die naar grote feesten gaan, gebruikt daar drugs. Op vrijdag zit ik les te geven over de effecten van ondermijning en op zaterdag zitten zij het te financieren.”  

Emile Kolthoff, hoogleraar criminologie verbonden aan de Open Universiteit en als lector ondermijning aan de Avans Hogeschool

De Groene Amsterdammer, 28 juli 2021

Rebel voor recht en orde

“Anti-establishment en tegelijkertijd ouderwets bepleiter van waarden en normen, zaakwaarnemer van ogenschijnlijk verloren kwaliteiten van een samenleving waarin de burger zich door de bestuurlijke cultuur verweesd en gemangeld voelt. Het wordt Peter R. de Vries allemaal toegeschreven. Op het eind betoont hij zich de zoon van de vader in het verzet die niet wegliep voor de uiterste consequenties van zijn principes als hij bewust een ongehoord risico neemt door vertrouwensman van Nabil B. te worden. Een rebel voor recht en orde. Zo zag hij zichzelf en zo wordt hij gezien en gemist. Zelden vielen man, held en zijn imago zo samen als in zijn geval.”

Jos Palm, journalist
De Groene Amsterdammer, 28 juli 2021