Opportuun, Nummer 2 Jaargang 29

Publicatiedatum
vrijdag 02 juni 2023
Eindredactie
Pieter Vermaas, Jochem Davidse, Morena Lam en Loes Spruijt-van der Meer (beeld)
E-mail
De redactie is te bereiken via opportuun@om.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal