Opportuun, nummer 4 Jaargang 24

Publicatiedatum
dinsdag 20 november 2018
Productie
Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, afdeling Communicatie, Prins Clauslaan 16, Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
Eindredactie
Pieter Vermaas
Loes van der Meer, beeld
Steven Beek
Vormgeving
Afdeling Communicatie OM
E-mail
opportuun@om.nl
Internet
http://www.om.nl
Telefoon
088 - 699 8856
Copyright
CC0 1.0 Universal