Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De wet die de mogelijkheden verruimt om terrorisme te bestrijden, trad op dinsdag 16 oktober in werking. Zo kunnen personen die worden verdacht van een ernstig terroristisch misdrijf op basis van alleen een verdenking langer in voorlopige hechtenis worden gehouden.

Daarnaast wordt het makkelijker bij verdachten van terroristische misdrijven celmateriaal af te nemen, met het oog op DNA-onderzoek. Verder wordt de aangifteplicht uitgebreid tot alle terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding van die misdrijven. Tot slot krijgt de rechter de mogelijkheid om iemand die is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf uit het kiesrecht te ontzetten.

Registratie van verhoor

1 november 2018 trad de aangepaste Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten in werking.

De aanpassing betreft de registratie van verhoren van minderjarige slachtoffers.  De aanwijzing stelt audiovisuele registratie verplicht bij alle verhoren van verdachten en geplande verhoren van getuigen en aangevers wanneer de persoon die wordt verhoord kwetsbaar is én er sprake is van bepaalde misdrijven. Kwetsbaar zijn volgens de huidige aanwijzing: minderjarigen jonger dan zestien jaar. Sinds 1 juni 2018 gelden minderjarige slachtoffers jonger dan achttien jaar als kwetsbaar op grond van de Individuele Beoordeling, voortkomend uit de EU-richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. De aanwijzing is hierop aangepast.

Foto: Johan Huizing

OM op Instagram

Het OM is ook te vinden op Instagram. Sinds begin november laat iedere week een OM’er zien wat hij of zij doet binnen het OM. Marilyn Fikenscher, persofficier AP Den Haag, was de eerste.

Niet transparant: geen restaurant

Een Syrisch fastfood-restaurant is een vergunning geweigerd door de gemeente Amsterdam, omdat het onvoldoende kon aantonen waar investeringsgeld vandaan kwam.

De gemeente Amsterdam is in oktober door de bestuursrechter in het gelijk gesteld bij de toepassing van een nieuwe barrière in de strijd tegen crimineel geld. Onlangs is een vergunning geweigerd voor een restaurant aan de Sloterplas en heeft een Syrisch fastfood restaurant in de binnenstad zijn deuren moeten sluiten. Deze ondernemers konden onvoldoende aantonen waar hun investeringsgeld vandaan kwam.

Eerder werd een vergunning pas geweigerd als de gemeente kon aantonen dat het om fout geld gaat. Nu is het omgedraaid: de vergúnningaanvrager moet aantonen dat het om goed geld gaat. Hiermee heeft de gemeente een krachtig middel in handen om ondernemers bij twijfel de toegang tot de Amsterdamse horeca te weigeren.

In de nieuwe werkwijze moet de vergunningaanvrager complete helderheid verschaffen over het geld dat de financier in zijn horeca stopt. Is het niet transparant, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en mag er niet worden geëxploiteerd.

Deze nieuwe werkwijze is ontworpen door een innovatief team van het Organized Crime Field Lab, genaamd ‘IJgeld’. Onder begeleiding van de universiteiten van Harvard en Tilburg worden in het hele land teams samengesteld  die ondermijnende criminaliteit aanpakken. Team IJgeld, bestaat uit vertegenwoordigers van gemeente, OM, politie, Financial Intelligence Unit en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Campagne ­tegen illegale dierenhandel

Met illegale dierenhandel wordt veel geld verdiend. Een M.-campagne maakt mensen bewust van de ernstige gevolgen ervan, en spoort aan tot melding via 0800-7000 of online.

Het gebeurt niet alleen ver weg. Ook in Nederland wordt illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten, ook wel wildlife crime genoemd. Vermoedelijk komen bijvoorbeeld reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via een verborgen circuit terecht bij liefhebbers of als product in de woonkamer. Op papier lijken ze legaal gevangen of gefokt, maar in werkelijkheid worden de vergunningen, certificaten en registraties vervalst. Ook worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Mensen binnen de dierenhandel weten vermoedelijk soms meer van dit soort illegale praktijken. Ze horen of zien waar illegale dieren worden aangeboden of onder welke naam. Mensen vermoeden dat ‘gefokte’ dieren eigenlijk uit het wild komen. Of het valt hen op dat dieren ‘ineens’ volop verkrijgbaar zijn voor een opvallend lage prijs. Om te zorgen dat mensen dit soort signalen gaan delen, startte in oktober een campagne via Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.).

De campagne is een samenwerkings­verband tussen Meld Misdaad Anoniem, de politie, NVWA en het Openbaar Ministerie. Rob de Rijck, landelijk officier van justitie Milieu: “Meldingen van getuigen zijn onmisbaar om misstanden te kunnen opsporen. We snappen echter dat de handel actief is in een klein circuit en dat mensen die misstanden signaleren daarom liever anoniem blijven. M. is voor hen een veilig vangnet. Mensen kunnen hiermee er echt aan bijdragen dat de natuur niet onherstelbaar wordt aangetast.”

OMgeslagen

Beveiliging

“Ik ben superdubbel over al die beveiliging. Het ene moment wil ik meer poortjes, de andere keer schrik ik van hoeveel camera’s er bij de Rotterdamse metro hangen. De meldkamer van de RET kan op alles inzoomen. Een man met een bovenmaatse rolkoffer trekt de aandacht, maar ook een jongen die op een bankje op het perron twee metro’s laat passeren. Misschien heeft hij gewoon liefdesverdriet. Maar ja, ze kunnen ook heel snel ingrijpen als er iets gebeurt.”

Anneloek Sollart, documentairemaker van De Beveiligers die begin 2019 op tv komt.

De Volkskrant, 2 november 2018

Winst

“Een kwartaal met twee kanten”

ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers maakte op een persconferentie een kwartaalwinst van 776 miljoen euro bekend. Daarmee heeft de bank de recordboete van 775 miljoen in anderhalve maand terugverdiend.

De Volkskrant, 2 november 2018

Onzichtbare rechter

“Van oudsher geldt dat de rechter spreekt via zijn vonnis. De uitspraak is het medium van de rechter om zijn beslissing duidelijk te maken voor het publiek. Maakt hij geen gebruik van dit instrument, dan is er geen weg terug en moet hij zwijgen. Naar mijn mening moeten we deze aloude regel niet direct bij het vuilnis zetten, maar mag deze regel wel een beetje worden opgepoetst. Tegenwoordig kan eenieder namelijk zijn mening heel eenvoudig via Twitter, Facebook of Instagram, in vaak minder dan 400 woorden, de wereld in sturen. Het kan niet zo zijn dat een van de staatsorganen waarop onze samenleving leunt als enige geen weerwoord mag geven.”

Kim Heesterbeek, masterstudent onderneming & recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Trema, een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 07/2018