Foto Loes van der Meer

Het is alweer ruim negen jaar geleden dat we de Mr Eva Meillo Stichting hebben opgericht en de prijs in het leven hebben geroepen. Reeds in een vroeg stadium werden wij door toenmalig collegevoorzitter Harm Brouwer in contact gebracht met SSR en in het bijzonder met Rosa Janssen, in die tijd voorzitter van het college van bestuur van SSR. In acht jaar tijd is een serie inspirerende Meillo-lezingen door SSR georganiseerd, met als thema “Passie voor het Recht”. De gekozen onderwerpen waren altijd actueel en de sprekers verrassend. Zo spraken Sigrid Kaag, Connie Palmen en Andrée van Es, om er maar een paar te noemen.  Acht keer werd de Mr Eva Meillo prijs uitgereikt. Een van de winnaars was de tv-documentairereeks “De Aanklagers” van Coen Verbraak en Danielle van Lieshout. De prijs is als laatste uitgereikt aan Annet Huizing en Margot Westermann voor het boek “De Zweetvoetenman”. Aan de lezing en de prijs komt nu een einde.

Doel van onze stichting was en is om het werk van het OM voor een groter publiek zichtbaar te maken.

Tijdens de laatste lezing op 4 oktober 2018 vertelde Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, over onze toekomstige samenwerking. Het OM zal samen met de stichting een onderwijsproject voor jongeren ontwikkelen. Het gaat om een onderwijsmodule, die kan worden ingezet bij het vak maatschappijleer. De basis hiervoor wordt gevormd door artikelen van de Parool-journalisten Paul Vugts en Maarten van Dun. Deze artikelen, die tot stand zijn gekomen in het kader van een eerder project van het OM en de Mr Eva Meillo Stichting, gaan over jeugd en criminaliteit, bijvoorbeeld een onderwerp als: rappers en criminelen. Doel van de onderwijsmodule is jongeren te laten zien hoe een crimineel leven er echt uitziet en het zo te ontdoen van glamour. Wij kijken uit naar een productieve samenwerking.

Ook ik persoonlijk heb een belang. Zo kan ik er voor zorgen dat mijn nu elfjarige kleindochter Cleo later meer inzicht krijgt in het werk van haar overleden moeder, een gepassioneerd OM’er.

Joke Meillo, penningmeester van de Mr Eva Meillo Stichting