KortOM

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nummer 2

KortOM

Politie stopt met Amber Alert

De politie gaat de alertering van kindvermissingen voortaan integreren in Burgernet en stopt daarom met het gebruik van Amber Alert, dat gemiddeld zo’n twee keer per jaar werd ingezet. Bij vermissing van een kind waarbij mogelijk levensgevaar dreigt, is een snelle en brede alertering van het grootste belang. In overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is daarom besloten om toe te werken naar een meer samenhangend systeem van publieksalertering. Het huidige contract met het bedrijf dat de technische ondersteuning van Amber Alert en Kind Vermist Alert verzorgt, wordt niet verlengd en stopt op 22 juli 2021.

De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. De integratie van de kindvermissingsalerteringen binnen Burgernet draagt bij aan het brede initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de alerteringen te structureren en samen te voegen zodat berichtgeving herkenbaarder wordt. Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard. De politie maakt zich in dit vitale proces los van individuele marktpartijen en krijgt meer controle over de alertering en opsporingsberichtgeving.

Gewapende beveiligers tegen piraterij

Scheepsbeheerders mogen straks aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen, ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden. Dit is de kern van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet), van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Piraten in de wateren bij Somalië maken het zeegebied in de Golf van Aden al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie. De Wet ter Bescherming Koopvaardij maakt het mogelijk dat gewapende particuliere beveiligers meevaren ter bescherming, als er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is voor een VPD-team, of hen ophalen te veel tijd of geld kost.

Scheepsbeheerders kunnen toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. De maritieme beveiligingsbedrijven die de gewapende beveiligers leveren, hebben een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voordat ze hun diensten aan scheepsbeheerders kunnen aanbieden.

Om de werking van de wet te kunnen realiseren is een Reparatiewet nodig en nadere regelgeving. Ook moeten de ILT en de Kustwacht zich kunnen voorbereiden op de taken die zij gaan verrichten ter uitvoering van de wet. Het streven is om de wet en de onderliggende regelgeving op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Voertuigen met verborgen ruimtes

Personenauto’s met professioneel ingebouwde, zo goed als onvindbare verborgen ruimtes om drugs, wapens of grote hoeveelheden cash in te verstoppen; de politie komt ze steeds vaker tegen. Helaas blijkt het juridisch vaak lastig om de betreffende auto’s daadwerkelijk van de eigenaar af te pakken en te laten vernietigen. De Algemene Douanewet die daar in het verleden wel voor werd gebruikt, biedt in de praktijk vaak te weinig slagkracht, met als gevolg dat veel voertuigen na inbeslagname – en nadat ze op kosten van de eigenaar in de oorspronkelijke staat zijn hersteld – weer terugkeren naar hun eigenaren.

Om dat in de toekomst te voorkomen en zo het criminele bedrijfsproces van wapenhandel, drugshandel en witwassen nog verder te verstoren, heeft een aantal OM’ers van verschillende parketten onlangs gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden om deze voertuigen af te pakken via strafvordering, met als doel ze uiteindelijk te laten vernietigen. Op verschillende plekken zijn proefprocessen gevoerd, waarbij voor de voertuigen onttrekking aan het verkeer is gevorderd. En met resultaat. De onttrekking is door verschillende rechtbanken toegewezen, waaronder die van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Ook in zaken waarbij de verborgen ruimtes door de politie leeg werden aangetroffen.

Ondertussen wordt geprobeerd om het groeiende probleem ook aan de voorkant aan te pakken. Zolang het inbouwen van dergelijke verborgen ruimtes niet strafbaar is en inbouwers dus niet vervolgd kunnen worden voor het faciliteren van criminele activiteiten, zal het voor sommige garagebedrijven altijd een lucratieve bezigheid blijven. Vanuit de politie werden daarom recentelijk aanbevelingen gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om het inbouwen van verborgen ruimtes in voertuigen zo snel mogelijk strafbaar te stellen.