In deze Opportuun vertellen de Amsterdamse officieren Frank van Dijk en Coen Staal over de coronarellen op het Museumplein op 17 januari. Een indrukwekkende reconstructie, die veel OM’ers zal doen denken aan de ongeregeldheden in hun eigen arrondissement. Zoals in Rotterdam, waar agenten op de Beijerlandselaan en in omliggende straten bestookt werden met zwaar vuurwerk en straatmeubilair. Waar ondernemers machteloos moesten toekijken hoe hun winkels vernield en geplunderd werden. Waar van een politiebureau de ruiten werden ingegooid met stenen en waar vervolgens brand werd gesticht. Zoals in Den Bosch en Eindhoven, die werden overspoeld door een golf van geweld. De intensiteit, ongeremdheid en gedrevenheid waarmee een grote groep relschoppers tekeerging, was ongekend. Ook daar werden goederen van volstrekt onschuldige bewoners en ondernemers vernield en moest de politie het ontgelden. De beelden raakten onze parketten diep. Er heerste verbazing, geschoktheid, verontwaardiging en woede. Dat in onze mooie steden waarop wij zo trots zijn, een groep raddraaiers zó kan huishouden.

“Dat in onze mooie steden een groep raddraaiers zó kon huishouden!”

Net als in Amsterdam zijn we op onze parketten direct aan de slag gegaan om daders te identificeren, op te pakken en voor de rechter te brengen. We formeerden grootschalige onderzoeksteams waarvoor vele OM’ers zich spontaan aanmeldden. Het was prachtig om te zien en te ervaren hoe sterk en verbonden we zijn als een crisis als deze zich aandient. We voelden het OM-bloed krachtig door onze aderen vloeien. Dat alles natuurlijk in nauwe samenwerking. Met politie en de gemeente. Met de Rotterdammers, de Eindhovenaren en de Bosschenaren zelf. Honderden uren beeldmateriaal werden na een oproep van de politie ingestuurd en geanalyseerd door een gespecialiseerd team.

Die inspanningen leverden klinkende resultaten op. Verdachten zijn opgepakt, bij hen is conservatoir slachtofferbeslag gelegd om de enorme schade te vergoeden, zij zijn voor de rechter verschenen én veroordeeld. Op die resultaten, van al die fantastische OM’ers, politiemensen en andere handhavers, zijn wij tweeën trots. Wat een saamhorigheid! Vastberaden gaan we door met het opsporen van de verantwoordelijken voor de rellen. Via schermen in de stad en aandacht in opsporingsprogramma’s op televisie.

Het is niet eind goed, al goed. Ook na 17 januari hield de onrust in ons land aan. Daarom zijn we ook bezorgd over het maatschappelijke klimaat is ons land, waarin deze gebeurtenissen konden plaatsvinden. We leven in moeilijke tijden. Juist onder die omstandigheden is het belangrijk om te blijven doen wat van ons gevraagd wordt. Stáán voor onze rechtsstaat. In Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch en overal hebben we het bewezen: daarin staan we gelukkig niet alleen. 

Heleen Rutgers, hoofdofficier arrondissementsparket Oost-Brabant

Hugo Hillenaar, hoofdofficier arrondissementsparket Rotterdam