Opportuun, Nummer 1 Jaargang 30

Publicatiedatum
vrijdag 26 januari 2024
Eindredactie
Pieter Vermaas, Jochem Davidse, Morena Lam en Loes Spruijt-van der Meer (beeld)
E-mail
De redactie is te bereiken via opportuun@om.nl
Internet
Alle edities van Opportuun
Copyright
CC0 1.0 Universal