Bij de registratie van zaken werken de politie en het OM met verschillende systemen: de politie met de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en het OM met het Geïntegreerd Processysteem strafrecht (GPS). Tot voor kort ging het overdragen van zaken tussen deze twee systemen gepaard met veel handmatige handelingen. Daardoor waren medewerkers van beide organisaties er veel tijd aan kwijt en lagen fouten op de loer.

Sinds 11 februari zijn BVH en GPS voor de interventie omgeving op zo’n manier gekoppeld dat zaaksgegevens één op één automatisch worden overgezet. Door de automatische gegevensoverdracht is het niet meer nodig om een deel van de gegevens zelf over te zetten of handmatig te verifiëren. Ook is het overzicht van zaken completer geworden. Met de koppeling is een eerste stap gezet om de kwaliteit van aanlevering en verwerking van zaken tussen politie en OM te verbeteren. 

John Lucas, Hoofdofficier parket Oost-Nederland en voorzitter stuurgroep Zicht op zaken: “Ik ben blij met deze mijlpaal in het gezamenlijke project Zicht op Zaken van politie en OM. Het is weer een stap dichterbij de doelstelling om een volledige, actuele en betrouwbare registratie van zaken en zaakstromen in de strafrechtketen te realiseren.”