Tekst Michiel Zwinkels
Foto Loes van der Meer

Elke keer als ik voorbeelden hoor over kwetsbare slachtoffers, herinnert mij dat eraan voor wie we ons mooie en belangrijke werk grotendeels doen. Zo ook weer in het interview met Mirjam Goudzwaard en Judith van Schoonderwoerd in deze Opportuun. De voorbeelden uit de praktijk van alledag, over bijvoorbeeld stalking, zijn schrijnend. Het geeft aan dat we als OM nog meer kunnen doen om slachtoffers recht te doen. Dat begint bij oog hebben voor hun behoeften. En nee, dat is niet soft, het gaat om keiharde rechten die bovendien in heel Europa gelden. Bijvoorbeeld het recht op een correcte bejegening, adequate informatievoorziening en bescherming. Daarom hebben we de portefeuille sinds anderhalf jaar een andere naam gegeven: Slachtofferrechten in plaats van Slachtofferzorg.

"Slachtoffer worden kan ons allemaal overkomen"

Michiel Zwinkels

Wij willen slachtoffers in staat stellen hun rechten uit te oefenen. Om dat goed te kunnen doen is niet alleen kennis nodig, maar ook begrip. Wat betekenen onze beslissingen voor een slachtoffer en wat brengt een strafproces bij iemand teweeg? Om collega’s te helpen zich hier bewuster van te zijn, zetten we in op een paar dingen, zoals het financieren van de theatervoorstelling Radiostilte van Wendy Hoogendijk op de parketten. Wendy vertelt als nabestaande over haar verongelukte vader, wat er allemaal op haar afkwam en hoe zij de gesprekken heeft ervaren met hulpinstanties, politie en ook het OM. Ik vind het een prachtige, ontroerende voorstelling en zeker de moeite waard om te gaan kijken. Een ander voorbeeld is het gebruik van virtual reality. Samen met een gespecialiseerd bedrijf ontwikkelen wij een VR-simulatie waarmee je in de huid van een slachtoffer van een overval kunt kruipen. Dat moet helpen om te voelen wat voor impact zo’n gebeurtenis kan hebben op slachtoffers, zodat je ook dat perspectief kan meenemen bij het beoordelen van een zaak. Slachtoffer worden kan ons namelijk allemaal overkomen. Jou, mij, je broer, je buurman of je oom of tante. Gewone mensen die daar niet om vragen en die hier lang de gevolgen van kunnen ondervinden.

Michiel Zwinkels is plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag en landelijk portefeuillehouder slachtofferrechten