Tekst Steven Beek
Foto Amit Dave, Reuters

Een schip dat gesloopt moet worden levert in landen als India en Turkije relatief het meeste geld op. De staalprijs in die landen is hoog en de kosten voor de sloop zijn laag. Maar schepen die moeten worden gesloopt bevatten vaak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals bunkerolie, smeerolie en asbest en moeten daarom worden beschouwd als gevaarlijk afval. Het overbrengen van sloopschepen naar deze landen is verboden. Er is daar sprake van grote milieuschade en ernstig gevaar voor de gezondheid van arbeiders en de lokale bevolking.

Opsporingsdiensten doen onder leiding van het Openbaar Ministerie met regelmaat strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal overbrengen van sloopschepen. Vorig jaar bestrafte de rechtbank een Nederlandse rederij en twee van haar bestuurders tot geldboetes variërend van 50.000 tot 750.000 euro. Ook legde de rechtbank de bestuurders een beroepsverbod op. In januari van dit jaar trof het OM een schikking van 2,2 miljoen euro met een andere rederij voor het illegaal overbrengen van een oud schip naar India om het daar te laten slopen. En eind juni hebben OM en politie vier locaties in de provincie Flevoland doorzocht in een onderzoek naar het illegaal overbrengen van sloopschepen naar Turkije.