Foto Loes van der Meer

Telehoren maakt het voor rechters en officieren van justitie mogelijk om justitiabelen op afstand te horen. Verdachten hoeven niet naar de rechtbank te worden vervoerd, maar worden binnen de inrichting naar een speciale ruimte voor de zitting gebracht. De online zitting verloopt via een directe beeld- en geluidsverbinding met de rechtbank of via Skype for Business.

De Dienst Justitiële Instellingen heeft sinds de Corona-crisis in korte tijd de capaciteit voor telehoren flink uitgebreid. Inmiddels vinden wekelijks zo’n vierhonderd telehoorzittingen plaats, ook al zijn de fysieke zittingen weer hervat.

Op de meeste locaties blijken de Telehoorruimtes en de Videoconferentieruimtes met Skype te voldoen. Op sommige locaties zijn aanpassingen nodig, zoals vervanging van apparatuur, aanpassing van geluidsisolatie of belichting, of verplaatsing van de telehoorvoorziening naar een handigere plek in de inrichting. Het is de bedoeling dat telehoren ook na de corona-crisis wordt ingezet bij bijvoorbeeld proformazittingen en raadkamerzittingen.