Foto Loes van der Meer

Illegaal vuurwerk zoals zwaar knalvuurwerk was altijd al verboden. Per 1 december is meer vuurwerk voor consumenten verboden: al het knalvuurwerk, vuurpijlen en enkelschotsbuizen.

Om de zorg te ontlasten, kwam daar sinds 15 december een tijdelijk verbod op het verrichten van bepaalde handelingen met consumentenvuurwerk bovenop. Je mag het niet op een publiek toegankelijke plek, zoals op straat, voorhanden hebben, niet tot ontbranding brengen, niet vervoeren en niet verkopen.

“Wie met vuurwerk op straat wordt gepakt begaat een misdrijf, wordt vervolgd en krijgt een strafblad”, waarschuwt Karin Broere, officier van justitie bij het Functioneel Parket, in de 22e OM-podcast op Spotify. “Als je thuis minder dan 25 kilo consumentenvuurwerk van vorig jaar hebt, laat dat dan liggen voor volgend jaar.”

Op de podcast spreekt ook Paul van Zuijlen, plastisch chirurg bij het brandwondencentrum in Beverwijk. Hij ziet vaak letsel bij patiënten die bijvoorbeeld te lang een cobra hebben vastgehouden. Zoals een vanuit de duimmuis opengespleten hand. “Vingers zijn vaak weggeslagen. Je probeert de botten dan zo goed mogelijk vast te pinnen en het weefsel zo mogelijk te behouden.”