kort nieuws

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nummer 1

KortOM

Verkeersboete lager bij kleine overtreding en hoger bij gevaarlijk weggedrag

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. Zo wordt bijvoorbeeld de boete voor het vasthouden en gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden verhoogd van 240 euro naar 340 euro. Tegelijkertijd worden de boetes voor te hard rijden op de snelweg voor de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid verlaagd met 15%. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Op basis van advies van de Commissie Feiten en Tarieven, waarin onder andere experts van de politie, het OM en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zitten, worden een aantal zwaardere verkeersovertredingen hoger beboet. De extra boete ontvangsten hieruit worden ingezet om de boetes voor lichtere verkeersovertredingen te kunnen verlagen. Verwacht wordt dat het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen de verkeersveiligheid versterkt. Tegelijkertijd zal de maatschappelijke acceptatie worden vergroot door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten.

Behalve de hogere boete voor het vasthouden van mobiele (communicatie) apparatuur, worden onder meer ook de volgende feiten zwaarder bestraft:

  • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto( snel)weg: van 140 euro naar 210 euro.
  • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig: van 240 euro naar 340 euro en overhevelen naar het strafrecht.
  • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel: van 140 euro naar 210 euro. Naast dat kleinere snelheidsovertredingen onder de 10 km/u lichter worden bestraft, gaat ook de sanctie omlaag op onder ander de volgende feiten:
  • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig: van 390 euro naar 240 euro.
  • In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen: van 390 euro naar 240 euro.
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats: van 390 euro naar 300 euro.

Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al.

De aanpassingen in het verkeersboetestelsel worden later dit jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

SMS-bom van politie brengt drugsgebruikers in contact met hulpverlening

De politie Peelland benaderde afgelopen maand actief drugsgebruikers in Helmond en omstreken met een sms-bericht. Het sms-bericht geeft een ingang naar hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld. De politie werkte bij het versturen van de SMS-bom nauw samen met gemeente en het OM.

De afgelopen tijd investeerden de politie en haar partners veel in het tegen gaan van drugscriminaliteit in de Helmondse binnenstad. Via diverse onderzoeksresultaten achterhaalde de politie een behoorlijk aantal ‘klantgegevens’ die hen in contact bracht met de drugsgebruikers. De telefoonnummers zijn hiervoor eenmalig gebruikt, worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie in de politiesystemen. Haitske de Veen, Teamchef basisteam Peelland: “We zien personen die in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien, we zien criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen, die door verdovende middelengebruik afhankelijk zijn van hun dealer en daarom soms hun huis ter beschikking stellen als opslagplek voor voorraad, of hun bankrekening laten misbruiken voor financiële drugstransacties. Met deze actie willen we gebruikers laten weten dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik en de daaraan verbonden criminaliteit.”

'Geldezels vergroten onze opsporingskansen'

De politie zet in op de opsporing van geldezels om cybercriminelen achter WhatsApp-fraude aan te pakken. Op die manier vergroot de politie de kans om bij de hoofddaders uit te komen. Het accent ligt op het verstoren van het criminele proces. Hiermee voorkomt de politie meer slachtoffers van cybercriminaliteit.

Door de coronacrisis is cybercrime, zoals oplichting via WhatsApp, flink toegenomen. Zoals de vriend-in-noodfraude, een vorm van fraude waarbij een oplichter zich via WhatsApp voordoet als vriend of bekende en slachtoffers benadert met een vraag om geld over te maken. Doet het slachtoffer dat, dan wordt het geld overgemaakt naar een bankrekening van iemand die zijn of haar rekening ter beschikking stelt van de oplichter, een zogenoemde geldezel.

Alle aangiftes van vriend-in-noodfraude gaan in een systeem dat zoekt naar overeenkomsten. Het cybercrimeteam van de politie zoekt naar patronen om zo netwerken in kaart te brengen en te verstoren. De politie richt zich hierbij vooral op de geldezels. “Via de geldezels vergroten we onze opsporingskansen en komen we uit bij de hoofddaders,” zegt Yoanne Spoormans van het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland.

“Geldezels zijn gemakkelijk te herleiden via hun bankrekening- en telefoonnummer, die ons waardevolle informatie opleveren over de criminelen die erachter zitten. Op die manier krijgen we een steeds beter beeld van de problematiek en lossen we steeds meer zaken op. De afgelopen tijd zijn er meerdere aanhoudingen geweest en onlangs zijn verdachten veroordeeld tot drie jaar cel.” Spoormans benadrukt dat het onverminderd belangrijk blijft dat slachtoffers aangifte doen. Dat kan sinds april vorig jaar ook digitaal.