Zo ben ik niet

Het was meer vandalisme. Het was niet mijn bedoeling om iemand te raken. Zo ben ik niet. Maar je ziet mensen geslagen worden, waterkanonnen. Dat is best wel ingrijpend.

Kevin B. op zitting over wat hem tijdens een demonstratie bezielde het blok van een dranghek naar agenten te gooien

Het Parool, 2 februari 2020

Menselijke maat en woede

De menselijke maat, het individuele geval - een paar weken geleden hadden kabinet en Kamer er nog de mond vol van. Bij de toeslagenaffaire was nog zo duidelijk gebleken dat als de wetgever in boosheid over eerdere fraude een wettekst helemaal dichttimmert, de rechter niet anders kan dan die wet hard toepassen. Ook in die gevallen waar dat misschien onevenredig hard uitpakt. De woede over fraude met toeslagen destijds en de woede over de rellen nu is volkomen begrijpelijk. Maar diep gedeelde emotie is in de liefde misschien iets om op te varen, bij het in steen beitelen van wetten niet. In uitzonderlijke gevallen, met name bij jongeren die voor het eerst met de politie in aanraking komen, kan het effectiever zijn een werkstraf op te leggen waarbij iemand langer onder toezicht blijft, dan hem in een gevangenis in contact te brengen met de verkeerde mensen.

Hans Nijenhuis, hoofdredacteur AD

Algemeen Dagblad, 2 februari 2021

Zuinig op OM

Wetgeving zonder handhaving en toezicht is niet meer dan een vrijblijvend advies. De consequentie daarvan is dat je instanties als het Openbaar Ministerie ook deugdelijk moet uitrusten voor hun taak. Ik zeg daarom weleens: wees zuinig op het OM. (…) Er is in tien jaar tijd een kwart van ons budget af gegaan met wel steeds meer taken.

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van PG’s

Het Financieele Dagblad, 29 jan 2021