Opportuun, Nummer 1 Jaargang 28

Publicatiedatum
dinsdag 11 januari 2022
Eindredactie
Pieter Vermaas, Jochem Davidse, Morena Lam en Loes van der Meer (beeld)
E-mail
De redactie is te bereiken via opportuun@om.nl
Internet
Alle edities van Opportuun
Copyright
CC0 1.0 Universal