Harm Brouwer, oud-voorzitter van het College van procureurs-generaal

"Herman koos een persoonlijke benadering"

Meer naar de inhoud, dat wilden we na jaren van reorganisatie, rechterlijke dwalingen en plannen van aanpak. Via de inhoud naar meer verbinding met de samenleving.

Herman Bolhaar had het juiste profiel. Geen man van karaoke en polonaise. Wil je hem echt in vervoering zien, bezieling zien uitstralen, dan moet je met hem over het OM praten. Niet op casusniveau, niet over de laatste stand van de jurisprudentie of bedrijfsvoeringsperikelen, maar over de functionaliteit van het OM. De plaats van het OM in de samenleving, zijn rol binnen de keten of, veel liever nog, die binnen het netwerk rond de rechtshandhaving. Dat wijdverbreide netwerk dat loopt van de formele instituties, via de informele instanties van het maatschappelijk middenveld tot aan de individuele burger toe. Iedereen levert zijn bijdrage. Het OM initieert, coördineert. De tijd van het strafrecht als dé gereedschapskist van de samenleving voorbij.

Herman koos voor een persoonlijke benadering, gericht op verbinding en innovatie, los of vast van vorm deed er niet toe. Als het maar bijdraagt aan een op inhoud gerichte aanpak, waarin ieders bijdrage telt. Geen snelle ronkende oplossingen, die bestaan alleen in de politiek, niet in de echte wereld van de rechtshandhaving. Daarin gaat het om indammen, controleren, doorpakken, stap voor stap.
Arthur Docters van Leeuwen gaf het OM smoel en bouwde die eeuwige illusie van dat ene en ondeelbare OM om tot een in werkelijkheid nationaal verbonden OM. Joan de Wijkerslooth herstelde de band met het ministerie na de diepe wonden die waren geslagen, plaatste het OM op de bestuurlijke kaart en zag en organiseerde de kracht van de schaalvergroting op regio niveau. En Herman Bolhaar? Herman bouwde voort en heeft het OM langs de lijnen van inhoud en verbinding een stuk dichterbij de samenleving gebracht. Knap werk!