Opportuun, Nr. 5 Jaargang 25

Publicatiedatum
maandag 09 december 2019
Eindredactie
Pieter Vermaas
Steven Beek
Loes van der Meer (beeld)
E-mail
De redactie is te bereiken via opportuun@om.nl. Zie om.nl/contact voor burgervragen aan het Openbaar Ministerie.
Internet
Alle edities van Opportuun
Copyright
CC0 1.0 Universal