KortOM

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nr. 5

Korte berichten

Fiets gestolen? Doe aangifte!

Slachtoffers van fietsendiefstal kunnen het idee hebben dat een aangifte niets oplevert, maar daar denkt het OM anders over. Het OM vervolgt regelmatig dieven en helers van fietsers, en aangiftes zijn dan belangrijk. Bovendien kunnen gestolen fietsen niet bij de eigenaar terugkomen zonder aangifte.

In november vorig jaar kwam op het parket Midden-Nederland een zaak ter zitting van een man bij wie gestolen fietsen werden gevonden. De man ontkende de meeste feiten, maar gelukkig zaten er aangiften in het dossier. Daarmee kon de officier bewijzen dat het om gestolen fietsen gaat. De fietsendief kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf en 180 uur taakstraf opgelegd.

In deze zaak waren er ook fietsen die vermoedelijk gestolen zijn, maar waar geen aangifte bij te vinden is. Doe dus altijd aangifte als je fiets gestolen is. Het kan van cruciaal belang zijn voor een zaak, en je hebt kans je fiets terug te krijgen.

Verdubbeling slachtoffercoördinatoren bij impactzaken

Het OM wil slachtoffers beter ondersteunen in het uitoefenen van hun slachtofferrechten. Daarom is twee jaar geleden de pilot ‘aandacht voor impactzaken’ gestart op de parketten Oost-Nederland, Noord-Holland en Amsterdam. In deze pilot wordt slachtoffercoördinatie aangeboden aan slachtoffers van zogenoemde impactzaken. Impactzaken zijn zaken als woninginbraak met geweld, mishandeling met discriminatie of stalking.

De pilot is inmiddels geëvalueerd en positief beoordeeld. Minister Dekker van rechtsbescherming ziet ook het nut van een uitbreiding van onze dienstverlening aan slachtoffers en stelt structureel middelen beschikbaar: meer dan 40 extra fulltime werknemers voor slachtoffercoördinatie. De verwachting is dat het OM daarmee jaarlijks rond de 10.000 extra slachtoffers van impactzaken kan bereiken.

Criminaliteit gedaald in 2018

Het CBS, WODC en de Raad voor de Rechtspraak hebben in oktober de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving uitgebracht. Daaruit blijkt dat in 2018 de geregistreerde criminaliteit in Nederland opnieuw is gedaald.

De politie registreerde vorig jaar 785.000 misdrijven, 40% minder dan tien jaar eerder. De politie registreerde ook minder verdachten bij deze misdrijven. Met 245.000 was dat bijna de helft van het aantal verdachten in 2008. De rechter verklaarde de verdachte in 90% van de zaken schuldig, in 2008 was dit nog 92%. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf, gevolgd door de taakstraf.

Het Openbaar Ministerie behandelde in 2018 minder zaken dan tien jaar eerder. In 2018 werden 178.000 zaken afgehandeld, in 2008 was dat nog 255.000. In ruim de helft van de gevallen ging het om een dagvaarding, 20% was een onvoorwaardelijk sepot. Verder was 18% een strafbeschikking, 3% een transactie en 5% een voorwaardelijk sepot.

De volledige publicatie is te vinden op de website van het WODC.

OMgeslagen

Opvallende citaten over het Openbaar Ministerie en het strafrecht.

Scarface

“Mijn cliënten willen allemaal Scarface of The Godfather worden, het is ikke, ikke, ikke. Ze denken niet na over de gevolgen. Ze hebben geen geduld en het lijkt erop dat ze de films niet hebben afgekeken, want het loopt nooit goed af.”

Vito Shukrula, advocaat

De Volkskrant, 23 november 2019

Tegenkrachten

“Het is niet eenvoudig om in ons schandaalgevoelige land stelselmatige corruptie verborgen te houden. Daarvoor zijn er te veel tegenkrachten: de pers met ere voorop, gevolgd door ongeruste klokkenluiders wier lot niet te benijden is. Politie en justitie strompelen er wat onhandig achteraan, zoals gebruikelijk, maar niet door ingevreten integriteitsgebrek, hoewel ook niet honderd procent schoon. Echter, er komt genoeg twijfelachtig gedrag aan het licht om te voorkomen dat er een corrupt stelsel van bestuur ontstaat, zoals in een narcostaat.”

Petrus C. van Duyne (emeritus hoogleraar en gastdocent aan Northumbria University) en Benny van der Vorm (universitair docent bij het Willem Pompe Instituut in Utrecht)

De Volkskrant, 15 oktober

Voedingsbodem

“De tbs-klinieken houden de vuile was het liefst binnen om ingrijpen te voorkomen en de minister heeft als verantwoordelijke maar één zorg: hij wil niet negatief in het nieuws komen. De Staat wil geen gedoe. (...) Met de huidige angstcultuur binnen de klinieken creëer je een voedingsbodem voor doofpotten.”

Peter van Panhuis, forensisch psychiater
De Telegraaf, 11 november 2019

Bonnetjesaffaire

“Het was improvisatie. Ik wist de precieze bedragen helemaal niet en dat had ik gewoon tot in den treure moeten herhalen. In plaats daarvan ging ik de burgemeester spelen. Ik probeerde de boel te bezweren met het mantra dat het dit bedrag ongeveer moest zijn. Toen heb ik ook nog gezegd dat het een kwestie van vertrouwen was.”

Ivo Opstelten, oud-minister van Veiligheid en Justitie

Algemeen Dagblad, 24 oktober 2019