Kortom

Dit artikel hoort bij: Opportuun Nummer 4

KortOM

Nieuwe toetsing hoge transacties

Op 4 september 2020 treedt de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking. Hoge transacties door het OM moeten voortaan door een onafhankelijke commissie worden getoetst.

Het OM kan in bijzondere gevallen de verdachte van een misdrijf een hoge transactie aanbieden: de afspraak is dat het OM afziet van vervolging bij een rechtbank als de verdachte aan gestelde voorwaarden voldoet. Het kan gaan om betaling van een geldboete, vergoeding van schade of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Belangrijk is dat de hoge transactie als afdoening recht doet aan de belangen van slachtoffers en de samenleving als geheel. Wanneer de verdachte een transactieaanbod weigert, wordt de zaak alsnog door het OM aan de rechter voorgelegd.

In de nieuwe Aanwijzing hoge transacties is het begrip ‘hoge transactie’ nader afgebakend: alle transacties waarbij een boete wordt opgelegd van minimaal 200.000 euro en transacties waarmee een totaalbedrag van 1 miljoen euro of meer is gemoeid.

Nieuw is ook dat hoge transacties getoetst moeten worden door een onafhankelijke toetsingscommissie. Al enige tijd bestaat de politieke wens om wettelijk vast te leggen dat de rechter hoge transacties marginaal toetst voordat deze aan de verdachte kunnen worden aangeboden. Totdat deze wettelijke regeling er is, vindt de toetsing plaats door een nieuwe onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke toetsingsprocedure vervangt de tot nu toe geldende regeling waarin voorgenomen hoge transacties aan de minister van Justitie en Veiligheid werden voorgelegd. De toetsingscommissie bestaat uit een oud-advocaat, een oud-rechter, een hoogleraar straf- en strafprocesrecht en oud-officieren van justitie in wisselende samenstelling.

De Aanwijzing hoge transacties is openbaar en is te vinden op om.nl en in de Staatscourant.

Nieuwe trajectcontroles

In het afgelopen jaar zijn trajectcontrolesystemen aangelegd op een aantal N-wegen. Inmiddels zijn negen van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen actief.

Meest recentelijk is de trajectcontrole op de N277 tussen Vredepeel en Ysselsteyn begonnen met het controleren op de snelheidslimiet. Op de N277 geldt een maximumsnelheid van 80 km/ uur. Deze wordt nu vaak overschreden. Daardoor is er een hoger risico op ongevallen op dit traject. De trajectcontrole moet de N277 veiliger maken.

Een trajectcontrole meet de snelheid niet op één punt; het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Trajectcontrole heeft daarmee een groot effectgebied. Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid.

Afgelopen jaar zijn op een aantal N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. Het gaat om wegen waar relatief veel ongevallen gebeuren of vaak te hard wordt gereden. Inmiddels zijn negen van deze systemen actief. In Limburg komt ook trajectcontrole op de N275 en de N564. Deze systemen worden nog getest en worden later dit jaar actief.

Signalen van seksuele uitbuiting

Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1.300 minderjarigen. Criminele organisaties maken hierbij - onopgemerkt - gebruik van hotels en vakantieparken. Het Openbaar Ministerie slaat met diverse partijen de handen ineen om dit maatschappelijke probleem aan te pakken met het platform No Place for Sex Trafficking. 

Het platform leert medewerkers van hotels en vakantieparken signalen van seksuele uitbuiting in hun werkomgeving herkennen en geeft perspectief hoe te handelen in die situatie. Hotels kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat behalen als 60% van hun medewerkers de gratis online training doorloopt. Het platform biedt naast feitelijke informatie over het onderwerp ook verhalen van slachtoffers, mensenhandelaren en mensen die betalen voor seks.

“Schaamte en een laag zelfbeeld, in combinatie met een sterk gecontroleerde omgeving van slachtoffers maken het lastig om aan de situatie van uitbuiting te ontkomen,” vertelt Warner ten Kate, landelijk officier van justitie mensenhandel. “Het is gebruikelijk dat slachtoffers van seksuele uitbuiting zichzelf niet als zodanig herkennen. Met dit initiatief willen we mensen die in hun werk geconfronteerd kunnen worden met situaties van seksuele uitbuiting, bewuster maken en zorgen dat ze weten wat ze kunnen doen. Op die manier kunnen situaties van uitbuiting eerder worden doorbroken en voorkomen.”

Diverse vertegenwoordigers van de hotelbranche hebben toegezegd gebruik te gaan maken van het certificeringsprogramma. Certificeringsprogramma’s voor cafés, restaurants en taxibedrijven zijn in ontwikkeling. Ga naar noplaceforsextrafficking.org.