Tekst Steven Beek
Foto Loes van der Meer

Corien de Poel, zaakregisseur bij het CJIB

Corien de Poel is zaakregisseur bij het Centraal Justitieel Incassobureau, bekend van het innen van boetes. Dat het CJIB ook de uitvoer van strafrechtelijke beslissingen coördineert, is minder bekend.

Met de wet USB is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen verschoven van het Openbaar Ministerie naar de minister van Justitie en Veiligheid. Het CJIB coördineert namens de minister de uitvoering van straffen in Nederland, van verkeersboetes tot gevangenisstraffen. “Sinds 1 januari dit jaar worden alle strafrechtelijke beslissingen bij ons aangeleverd,” vertelt zaakregisseur Corien de Poel. “Daarvoor is hier het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen ingericht, het AICE. Bij het AICE zijn zaakregisseurs aangesteld om de beslisrol van de vroegere executieofficieren te vervullen. Ik ben als zaakregisseur gesprekspartner voor de meer complexe zaken. Daarbij is er natuurlijk veel overleg, ook met het Openbaar Ministerie.”

Als de rechtbank een straf oplegt kan een verdachte nog andere straffen open hebben staan. Bij welke straf begin je dan? “De zaakregisseur kan hierin maatwerk toepassen,” vertelt De Poel. “Recent kreeg ik een zaak waarin een zorgmachtiging van zes maanden was opgelegd, maar er ook nog een gevangenisstraf openstond. Het is niet altijd wenselijk om iemand eerst een intensieve behandeling te laten ondergaan, en daarna nog een straf te laten uitzitten. Op zo’n moment is de samenwerking met het OM van groot belang. Je hebt elkaar nodig in dat soort zaken.”

De Poel vertelt dat alle informatie rond een persoon centraal beschikbaar is nu het CJIB is aangewezen als operationeel ketenregisseur. “Als een taakstraf voor een persoon niet geschikt is, bijvoorbeeld door een liquidatiedreiging, dan is het belangrijk dat die informatie met de Rechtspraak en het OM wordt gedeeld, zodat het op zitting bekend is. Het OM kan er dan voor kiezen om die taakstraf niet te eisen. Dat voorkomt later problemen in de uitvoering.”

De samenwerking tussen het CJIB en het OM is in de nieuwe situatie belangrijker dan ooit. Voor die samenwerking verlaten de zaakregisseurs regelmatig het kantoor in Leeuwarden. “Door de regio’s in te gaan krijgen we beter zicht op de lokale context en leren we van elkaar,” zegt De Poel. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat straffen sneller en beter ten uitvoer worden gelegd.”

De meeste zaken die bij het CJIB binnenkomen, doorlopen een vaste route en zorgen voor weinig hoofdbrekens. Het zijn de complexe zaken waar De Poel de meeste voldoening uit haalt. “Het mooiste zijn die zaken waarin je met verschillende ketenpartners samenwerkt en met maatwerk tot een beslissing komt. Samen de puzzel compleet maken.”