Foto Loes van der Meer

Gabriëlle Hoppenbrouwers werkt als officier van justitie bij het arronidissementsparket Amsterdam.

Vier maal officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers.

Werken bij het OM