Welke togafuncties kent het OM? Welke vereisten zijn er om officier van justitie te worden? En hoe ziet de initiële opleiding eruit? Een overzicht.

Het OM werkt aan een verdere differentiatie van de officiersfunctie

Persofficier Gabriëlle Hoppenbrouwers staat AT5 te woord

Het is de opdracht van het OM om strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Het OM is daarbij selectief ten aanzien van het inzetten van het strafrecht. Voorop staat een veilige en rechtvaardige samenleving. In nauwe samenwerking met de partners uit het netwerk,  bijvoorbeeld de politie, reclassering en Slachtofferhulp Nederland, wordt de meest passende maatschappelijke interventie gekozen. Voor dader, slachtoffer en samenleving levert dat zichtbare, merkbare en herkenbare strafrechtelijke interventies op.
Bij het OM werken circa 5000 professionals aan een veiliger Nederland. Ruim 800 van deze professionals zijn officieren van justitie. Administratief medewerkers,  beleidsmedewerkers, juridische specialisten, HRM-adviseurs, communicatieadviseurs, informatiespecialisten en anderen ondersteunen de officier bij het goed kunnen uitoefenen van de functie.
Werken bij het OM is dynamisch en onvoorspelbaar. ­Misdrijven worden immers op alle denkbare plaatsen en tijdstippen gepleegd. En de aard van het misdrijf maakt dat steeds zorgvuldig bekeken wordt wat de meest passende interventies zijn. De OM’er moet flexibel zijn, het hoofd koel houden en onder vaak hectische omstandigheden het overzicht bewaren. De organisatie wil medewerkers met uiteenlopende achtergronden en een brede maatschappelijke blik die daarnaast ook  hooggekwalificeerd, gedreven en flexibel zijn en hiermee willen en kunnen bijdragen aan de opgave van het OM, nu en in de toekomst.

Het OM wil mensen met kwaliteiten en ambitie binden, blijven boeien en uitdagen binnen de context waarin het OM zich bevindt, het OM doet zijn werk voor en mét de maatschappij.
Binnen het OM zijn er verschillende togafuncties met officiersbevoegdheden:

  • De assistent-officier
  • De officier van justitie
  • De advocaat-generaal (het hoger beroep (appel en beschikkingen))

Officieren van justitie geven leiding aan het opsporingsonderzoek door de politie en vertegenwoordigen het OM in het overleg met de politie, het bestuur en andere spelers in het maatschappelijke veld en treden namens de samenleving op ter terechtzitting en eisen een straf. De advocaat-generaal vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Het OM werkt aan een verdere differentiatie binnen de officiersfunctie. De assistent-officier is werkzaam in de Productie- en Interventieomgeving. De nieuwe functie van adjunct-officier is nog in een proeffase. Als de proef succesvol wordt afgerond, zal de adjunct-officier worden ingezet in de werkomgeving Onderzoek en Ondermijning. De adjunct-officier verricht – naast afgebakende officierswerkzaamheden – de voorhanden zijnde secretariswerkzaamheden.

Het OM stelt met enige regelmaat vacatures open voor de functie van OIO (officier van justitie in opleiding) en assistent-officieren. De vacatures worden gepubliceerd op www.om.nl. Bij het onderzoek naar geschiktheid voor een togafunctie wordt een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister aangevraagd.

Formele vereisten togafuncties

  • Nederlandse nationaliteit. Er is geen bezwaar als je naast de Nederlandse nationaliteit ook nog een andere nationaliteit bezit.
  • Diplomavereisten: Je bent afgestudeerd in het Nederlands Recht en voldoet aan de eisen van civiel effect.
  • Juridisch relevante werkervaring buiten het OM. Om tot officier van justitie te kunnen worden benoemd moet je beschikken over minimaal zes jaren relevante juridische werkervaring na het afstuderen (bij voorkeur strafrechtelijk), waarvan ten minste bij voorkeur twee jaar buiten het OM.
  • De selectie van kandidaten is uitgebreid. Na een briefselectie vindt er een pre-selectiegesprek plaats, vervolgens een assessment en een selectiegesprek met de Landelijke selectiecommissie van het OM. Tot slot zal er een gesprek plaatsvinden met de vacaturehouder.

Nieuwe opleiding voor officieren van justitie
De nieuwe opleiding voor officieren van justitie vervangt de RAIO-opleiding. De lengte van de maatwerk OIO-opleiding is minimaal 1,5 jaar en maximaal 4 jaar. De opleiding tot officier van justitie is modulair samengesteld. Dit houdt in dat het programma nauw aansluit bij jouw opleidingsbehoefte als OIO en bij de werkzaamheden die je als officier gaat uitvoeren. Je leert vooral ‘on the job’, onder begeleiding van een (coördinerend) opleider. Verder word je ondersteund door informatie in de digitale leeromgeving en door bijeenkomsten (cursussen). Gedurende de opleiding ben je al-onder begeleiding- zelfstandig werkzaam als officier van justitie of als assistent-officier van justitie.
Na het interne opleidingsprogramma ga je aan de slag als officier van justitie. Je geeft leiding aan het opsporingsonderzoek door de politie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) in het overleg met de politie, het bestuur en andere spelers in het maatschappelijke veld. Namens de samenleving treed je op tijdens de terechtzitting.

Begeleiding en beoordeling
Gedurende de gehele opleiding wordt de OIO cq de assistent-officier begeleid door de coördinerend opleider van het opleidingsparket waar de OIO zijn opleiding volgt. De teamleider van het team waar de OIO en de coördinerend opleider onder vallen, is verantwoordelijk voor de formele beoordelingen, gedurende de gehele opleiding. Het behalen van het zittingsvaardigheidsbewijs in de beginfase, is wel één van de belangrijkste.

Meer informatie? Ga naar werkenbijhetom.nl