Opportuun, Nummer 6 Jaargang 28

Publicatiedatum
maandag 19 december 2022
Eindredactie
Pieter Vermaas, Jochem Davidse, Morena Lam, Loes Spruijt-van der Meer (beeld)
E-mail
De redactie is te bereiken via opportuun@om.nl
Internet
Alle edities van Opportuun
Copyright
CC0 1.0 Universal